Driving Trafikkskole

Nyheter

Bli din egen sjef.
Start en Driving Trafikkskole

avd. Ullern

Arrangør

avd. Ullern
Telefon
45 77 66 77
E-post
ullern@drivingtrafikkskole.no

Sted

Ullern
Ullern Allé 2 0381 Oslo
Kurs
QR-kode

Dato

15 okt 2019 - 27 nov 2019

Tid

16:00 - 18:30

Koster

800KR

Etiketter

Moped

MOPED KLASSE M146 (nær Oslo)

Dag 1 – 15.10.19 kl. 16:00-18:30

Klasse M146 Moped
Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg(minus batterienes vekt ved eldrift).Hvis du har eller tar førerkort for motorsykkel eller bil, får du rett til å føre alle typer moped. Minstealderen for moped er 16 år, men 18 år i klasse AM 147 når tre- eller firehjuls moped har egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

TRINN 2: OBLIGATORISK PRAKTISK OPPLÆRING (KJØREGÅRD)

Du må ha minst 4 timer obligatorisk praktisk opplæring på avsperret område hvor du lærer.

sikkerhetskontroll
igangsetting og stans
å gire og krypekjøre
å styre, akselerere og bremse

TRINN 3: TRAFIKAL KOMPENTANSE DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet skaffe deg kunnskap om.

veg og trafikkmiljø
mennesket som trafikant
risikofaktorer og trafikkregler
sikker kjøremåte

TRINN 4: AVSLUTTENDE OPPLÆRING

Du må ha minst 4 timer obligatorisk opplæring. Du skal blant annet øve på.

kjøre i tettbygd strøk og på landeveg
velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

TEORIPRØVE

Før du kan ta teoriprøven, må du levere søknad om førerkort. Dette kan du gjøre på nett via Din side. Når du har mottatt bekreftelse på e-post om at søknaden din er registrert, kan du ta teoriprøven.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.