Førerkort : Drammen

Avd : Drammen
T : 33 40 70 00
M : +47 945 45 145
drammen@drivingtrafikkskole.no
Ingen arrangement funnet!

Skal vi ringe deg?  Vi hjelper deg med valgene dine

  Det er ikke alltid like lett å velge det kurset som en trenger. Og noen ganger har man bare spørsmål om de kursene som er. Legg igjen mobilnummeret ditt her så ringer vi deg opp igjen og hjelper deg med alle valgene dine.

  Skal vi ringe deg?   Kontakt avd. Drammen :

    Hva kan vi hjelpe deg med? (Obligatorisk)
    ------
    Fult navn (Obligatorisk)
    Din E-post (Obligatorisk)
    Fødselsdato (Obligatorisk)
    Din mobil (Obligatorisk)
    "Foresattes e-post adresse om du er under 18 år."
    -----
    ------


    Drammen

    De fleste trafikkskoler hjelper mennesker med å få førerkort. Vi på Driving trafikkskole sørger også for at du blir en dyktig sjåfør som kan ferdes trygt i trafikken. Driving Trafikkskole er nemlig en kjøreskole med fokus på kvalitet og effektivitet for en rimelig pris. Førerkortet i Norge koster en del penger, det er derfor viktig at opplæringen blir så effektiv som mulig. Vi vil hjelpe deg på veien mot målet.

    Vårt fokus på kvalitet fører ikke bare til at våre elever har en lav strykprosent, men også til at de blir bedre og tryggere sjåfører – nettopp det kan utgjøre den store forskjellen i en krevende trafikksituasjon.

    Vi har gleden av å gi våre elever et kjempetilbud både på kjøretimer og trafikalt grunnkurs. Hos oss får du en gratis kjøretime når du verver en venn.

    32 89 50 00
    945 45 145

    Ring oss

    Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 55
    3044 Drammen

    Vår besøks adresse

    drammen@
    drivingtrafikkskole.no

    Skriv til oss

    Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 55
    3044 Drammen

    Vår post adresse

    Skal vi ringe deg?     Førerkort Bil

     TRINN 2: GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

     Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører. Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Mange greier ikke oppkjøringen på grunn av for dårlig opplæring på dette trinnet.

     AUTOMATGIR ELLER MANUELT GIR?

     Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du ta oppkjøringen på nytt.

     INDIVIDUELL TILPASSING

     Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

     OBLIGATORISK TRINNVURDERING

     Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

     TRINN 3: TRAFIKAL DEL

     På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer blant annet om.

     Trafikantgrupper og interessemotsetninger – å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk – å redusere risikoen for ulykker – å bli forbikjørt og kjøre forbi

     Opplæringen kan skje hos oss, privat eller i en kombinasjon.

     INDIVIDUELL TILPASSING

     Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

     OBLIGATORISK SIKKERHETSKURS PÅ ØVINGSBANE

     Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan.

     du sikrer personer og gods – kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

     OBLIGATORISK TRINNVURDERING

     Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

     TRINN 4: AVSLUTTENDE OPPLÆRING

     I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

     INDIVIDUELL TILPASSING OG MENGDETRENING

     Noe av opplæringa på dette trinnet er obligatorisk (se nedenfor). Dette er til vanlig ikke nok til å nå hovedmålet. Det er viktig at du i tillegg øver tilstrekkelig mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

     OBLIGATORISK SIKKERHETSKURS PÅ VEG

     Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

     For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

     Bilkjøringens risiko
     Kjøring på landeveg og forbikjøring
     Avsluttende kjøring i trafikken
     Refleksjon og oppsummering

     Gjennom kurset skal du videreutvikle:

     forståelse for risikoen ved bilkjøring
     evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
     evne til å vurdere deg selv som fører

     6

     Antall Skoler

     18

     Antall Lærere

     115

     Antall Kjøretøy

     1600

     Antall Elever Pr År

     Driving Trafikkskole Logo

     Driving Trafikkskole driver i dag trafikkopplæring i klasse B (bil), B-automat, klasse BE (henger), klasse AM146 (moped), klasse A (tung motorsykkel), klasse A1 (lett motorsykkel), klasse A2 (mellomtung motorsykkel) samt at vi tilbyr trafikalt grunnkurs, førstehjelpskurs og mørkekjøring.

     Trafikkopplæring

     Klasse B (bil), B-automat, klasse BE (henger), klasse AM146 (moped), klasse A (tung motorsykkel), klasse A1 (lett motorsykkel), klasse A2 (mellomtung motorsykkel)

     Trafikalt Grunnkurs

     Vi har Trafikale Grunnkurs flere ganger i måneden. Velg ditt nærområde for mer informasjon om Trafikalt Grunnkurs eller om førstehjelpskurs og mørkekjøring.

     Driving Trafikkskole

     Vår trafikkskole ble etablert av Alex Victor Wali i Oslo våren 2011. De elevene som deltok på våre kurs meldte tilbake om lærerike og artige kurs, som de anbefalte videre til venner og bekjente, slik at vår elevpågang vokste fort. Vårt mål for fremtiden vil fremdeles være å etablere avdelinger i ditt nærmiljø.

     Driving Trafikkskole