Driving Trafikkskole

Nyheter

Bli din egen sjef.
Start en Driving Trafikkskole

Moped : Kolbotn

Avd : Kolbotn
T : +47 465 04 444
M :
kolbotn@drivingtrafikkskole.no

MOPED KLASSE M146 (Kolbotn)

Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg(minus batterienes vekt ved eldrift).Hvis du har eller tar førerkort for motorsykkel eller bil, får du rett til å føre alle typer moped. Minstealderen for moped er 16 år, men 18 år i klasse AM 147 når tre- eller firehjuls moped har egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift). ...
05 aug
17:00 - 19:45
Kolbotn
Sønsterudveien 2a 1410 Kolbotn

MOPED KLASSE M146 (Kolbotn)

Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg(minus batterienes vekt ved eldrift).Hvis du har eller tar førerkort for motorsykkel eller bil, får du rett til å føre alle typer moped. Minstealderen for moped er 16 år, men 18 år i klasse AM 147 når tre- eller firehjuls moped har egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift). ...
02 sep
17:00 - 19:45
Kolbotn
Sønsterudveien 2a 1410 Kolbotn
No event found!

Skal vi ringe deg?

Moped :

PAKKE - MOPED KLASSE M146

Innledende mopedteori

135 MIN

TRINNVURDERING TRINN 2

Må ha godt teknisk nivå i lett trafikk (45 min)

TRINNVURDERING TRINN 3

må ha godt teknisk og trafikal nivå i all trafikk.(45 MIN)

SIKKERHETSKURS I TRAFIKK

180 MIN

SIKKERHETSKURS PÅ VEI

180 MIN (Forutsetter at eleven øvingskjører mye med far/mor/noen)

PRIS

8000 KR

Pakke pris

Klasse M146 Moped

Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg(minus batterienes vekt ved eldrift).Hvis du har eller tar førerkort for motorsykkel eller bil, får du rett til å føre alle typer moped. Minstealderen for moped er 16 år, men 18 år i klasse AM 147 når tre- eller firehjuls moped har egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

TRINN 2: OBLIGATORISK PRAKTISK OPPLÆRING (KJØREGÅRD)

Du må ha minst 4 timer obligatorisk praktisk opplæring på avsperret område hvor du lærer. Sikkerhetskontroll igangsetting og stans å gire og krypekjøre å styre, akselerere og bremse.

TRINN 3: TRAFIKAL KOMPENTANSE DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet skaffe deg kunnskap om.- veg og trafikkmiljø – mennesket som trafikant – risikofaktorer og trafikkregler – sikker kjøremåte

TRINN 4: AVSLUTTENDE OPPLÆRING

Du må ha minst 4 timer obligatorisk opplæring. Du skal blant annet øve på.
-kjøre i tettbygd strøk og på landeveg – velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre – reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

TEORIPRØVE

Før du kan ta teoriprøven, må du levere søknad om førerkort. Dette kan du gjøre på nett via Din side. Når du har mottatt bekreftelse på e-post om at søknaden din er registrert, kan du ta teoriprøven.

<center data-lazy-src=

Oslo/Kolbotn

M : +47 465 04 444

E : nael@drivingtrafikkskole.no

<center data-lazy-src=

Kolbotn

M : +47 400 90 909

E : gazmend@drivingtrafikkskole.no

<center data-lazy-src=

Kolbotn

M : +47 400 90 909

E : gazmend@drivingtrafikkskole.no

<center data-lazy-src=

Kolbotn

M : +47 904 81 080

E : jorgen@drivingtrafikkskole.no

Driving Trafikkskole Logo

Driving Trafikkskole driver i dag trafikkopplæring i klasse B (bil), B-automat, klasse BE (henger), klasse AM146 (moped), klasse A (tung motorsykkel), klasse A1 (lett motorsykkel), klasse A2 (mellomtung motorsykkel) samt at vi tilbyr trafikalt grunnkurs, førstehjelpskurs og mørkekjøring.

Trafikkopplæring

Klasse B (bil), B-automat, klasse BE (henger), klasse AM146 (moped), klasse A (tung motorsykkel), klasse A1 (lett motorsykkel), klasse A2 (mellomtung motorsykkel)

Trafikalt Grunnkurs

Vi har Trafikale Grunnkurs flere ganger i måneden. Velg ditt nærområde for mer informasjon om Trafikalt Grunnkurs eller om førstehjelpskurs og mørkekjøring.

Driving Trafikkskole

Vår trafikkskole ble etablert av Alex Victor Wali i Oslo våren 2011. De elevene som deltok på våre kurs meldte tilbake om lærerike og artige kurs, som de anbefalte videre til venner og bekjente, slik at vår elevpågang vokste fort. Vårt mål for fremtiden vil fremdeles være å etablere avdelinger i ditt nærmiljø.

<center data-lazy-src=

Oslo/Kolbotn

M : +47 465 04 444

E : nael@drivingtrafikkskole.no

<center data-lazy-src=

Kolbotn

M : +47 400 90 909

E : gazmend@drivingtrafikkskole.no

<center data-lazy-src=
<center data-lazy-src=

Kolbotn

M : +47 904 81 080

E : jorgen@drivingtrafikkskole.no