Tilhenger : Drammen

Avd : Drammen
Telefon : 33 40 70 00
Mobil : +47 945 45 145
drammen@drivingtrafikkskole.no
Ingen arrangement funnet!

Skal vi ringe deg?  Førerkort Tilhenger

  TRINN 2: GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

  På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll. Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon.

  INDIVIDUELL TILPASSING

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

  OBLIGATORISK TRINNVURDERING

  Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

  TRINN 3: TRAFIKAL DEL

  På trinn 3 skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

  Du lærer blant annet:

  å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk – å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

  INDIVIDUELL TILPASSING

  Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

  OBLIGATORISK SIKKERHETSKURS PÅ ØVINGSBANE

  Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

  TRINN 4: AVSLUTTENDE OPPLÆRING

  I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

  DU SKAL BLANT ANNET KUNNE :

  velge kjøremåter med lav risiko motvirke at det skjer ulykker være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

  OBLIGATORISK KURS I SIKRING OG MERKING AV LAST

  Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og lære måter å sikre lasten på.

  OBLIGATORISK SIKKERHETSKURS PÅ VEG

  Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaring med å kjøre bil og tilhenger.

  Driving Trafikkskole Logo

  Driving Trafikkskole driver i dag trafikkopplæring i klasse B (bil), B-automat, klasse BE (henger), klasse AM146 (moped), klasse A (tung motorsykkel), klasse A1 (lett motorsykkel), klasse A2 (mellomtung motorsykkel) samt at vi tilbyr trafikalt grunnkurs, førstehjelpskurs og mørkekjøring.

  Trafikkopplæring

  Klasse B (bil), B-automat, klasse BE (henger), klasse AM146 (moped), klasse A (tung motorsykkel), klasse A1 (lett motorsykkel), klasse A2 (mellomtung motorsykkel)

  Trafikalt Grunnkurs

  Vi har Trafikale Grunnkurs flere ganger i måneden. Velg ditt nærområde for mer informasjon om Trafikalt Grunnkurs eller om førstehjelpskurs og mørkekjøring.

  Driving Trafikkskole

  Vår trafikkskole ble etablert av Alex Victor Wali i Oslo våren 2011. De elevene som deltok på våre kurs meldte tilbake om lærerike og artige kurs, som de anbefalte videre til venner og bekjente, slik at vår elevpågang vokste fort. Vårt mål for fremtiden vil fremdeles være å etablere avdelinger i ditt nærmiljø.

  Driving Trafikkskole