Driving Trafikkskole

Nyheter

Bli din egen sjef.
Start en Driving Trafikkskole

Trafikalt grunnkurs : Ullern

Avd : Ullern
Telefon : 457 76 677
Mobil :
ullern@drivingtrafikkskole.no

]

Vi hjelper deg med valgene dine

Det er ikke alltid like lett å velge det kurset som en trenger. Og noen ganger har man bare spørsmål om de kursene som er. Legg igjen mobilnummeret ditt her så ringer vi deg opp igjen og hjelper deg med alle valgene dine.

Skal vi ringe deg?

Kontakt avd. Ullern :

Hva kan vi hjelpe deg med? (Obligatorisk)
------
Fult navn (Obligatorisk)
Din E-post (Obligatorisk)
Fødselsdato (Obligatorisk)
Din mobil (Obligatorisk)
"Foresattes e-post adresse om du er under 18 år."
-----
------

Ullern

De fleste trafikkskoler hjelper mennesker med å få førerkort. Vi på Driving trafikkskole sørger også for at du blir en dyktig sjåfør som kan ferdes trygt i trafikken. Driving Trafikkskole er nemlig en kjøreskole med fokus på kvalitet og effektivitet for en rimelig pris. Førerkortet i Norge koster en del penger, det er derfor viktig at opplæringen blir så effektiv som mulig. Vi vil hjelpe deg på veien mot målet.

Vårt fokus på kvalitet fører ikke bare til at våre elever har en lav strykprosent, men også til at de blir bedre og tryggere sjåfører – nettopp det kan utgjøre den store forskjellen i en krevende trafikksituasjon.

Vi har gleden av å gi våre elever et kjempetilbud både på kjøretimer og trafikalt grunnkurs. Hos oss får du en gratis kjøretime når du verver en venn.

45 77 66 77

Ring oss

Ullern Allé 2
0381 Oslo

Vår besøks adresse

ullern@
drivingtrafikkskole.no

Skriv til oss

Ullern Allé 2
0381 Oslo

Vår post adresse

Skal vi ringe deg?

Driving Trafikkskole Ullern

FRED

Ullern

fred@drivingtrafikkskole.no

+47 457 76 677

Fred er ferdig utdannet trafikklærer i Danmark i 2011 og er daglig leder for vår avdeling på Ullern. Han underviser på Bil, B-automat, moped, lett motorsykkel, mellomtung motorsykkel og tung motorsykkel. Fred er kjent for å være rolig, hyggelig, behersket, løsningsorientert og kundevennlig

Driving Trafikkskole Ullern

ØYSTEIN

Ullern

ullern@drivingtrafikkskole.no

+47 451 56 789

Øystein har startet å jobbe hos oss i 2017 og jobber aktivt i vår avdeling i Ullern. Han underviser i klasse B, B-automat og BE (bil med henger). Øystein er kjent for å være blid, rolig, tålmodig og er utrolig glad i jobben sin

Grunnpakke Bil:

KR 5500,-

- Trafikalt grunnkurs

- Trafikant i mørket

- To timer bil

- Teoribok

- L-skilt

- Speil

Skal vi ringe deg?

Pakke 1 :

KR 19500.-

(Rabatt 500,-)

Pakke 2 :

KR 24500.-

(Rabatt 1000,-)

Pakke 3 :

KR 29500.-

(Rabatt 1500,-)

Trafikalt grunnkurs

TRAFIKALT GRUNNKURS, INKULDERT FØRSTEHJELP, UTEN TRAFIKANT I MØRKET

PRIS

KR 1900.-

Total prisen, uten trafikant i mørket (mørkekjøring)

Bil :

TRAFIKANT I MØRKET

KR 1800.-

(PÅ VINTEREN)

EKSTRA GRUNNKURSDAG

KR 700.-

(PGA FORSENTKOMMING ELLER MANGLENDE OPPMØTE)

FØRSTEHJELPSKURS

KR 700.-

TEORIBOK

KR 500.-

KJØRETEST

KR 1380.-

(90 MIN)

TIMEPRIS

KR 690.-

(45 MIN)

DOBBELTIMEPRIS

KR 1380.-

(90 MIN)

TRINNVURDERING TRINN 2

KR 690.-

TRINNVURDERING TRINN 3

KR 690.-

SIKKERHETSKURS PÅ ØVINGSBANE

KR 3900.-

(EKS. BANELEIE)

SIKKERHETSKURS PÅ VEG

(4 deler)

BILKJØRINGENS RISIKO

KR 900,-

(TEORIKURS) (90 MIN)

KJØRING I LANDEVEISMILJØ

KR 3500,-

(225 MIN)

PLANLEGGING OG KJØRING I VARIERT TRAFIKKMILJØ

KR 3000,-

(180 MIN)

REFLEKSJON OPPSUMMERING

KR 900,-

(TEORIKURS) (90 MIN)

LEIE AV SKOLEBIL TIL FØRERPRØVEN

2500,-

Tilhenger :

Lastsikringskurs

1400 Kr

Kjøretime

830 Kr

Trinnvurdering

830 Kr

Sikkerhetskurs på vei

2800 Kr

Leie av bil og henger

2200 Kr

Førerkort Bil

TRINN 2: GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet skal du også skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører. Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Mange greier ikke oppkjøringen på grunn av for dårlig opplæring på dette trinnet.

AUTOMATGIR ELLER MANUELT GIR?

Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du ta oppkjøringen på nytt.

INDIVIDUELL TILPASSING

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

OBLIGATORISK TRINNVURDERING

Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

TRINN 3: TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer blant annet om.

Trafikantgrupper og interessemotsetninger – å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk – å redusere risikoen for ulykker – å bli forbikjørt og kjøre forbi

Opplæringen kan skje hos oss, privat eller i en kombinasjon.

INDIVIDUELL TILPASSING

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

OBLIGATORISK SIKKERHETSKURS PÅ ØVINGSBANE

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan.

du sikrer personer og gods – kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

OBLIGATORISK TRINNVURDERING

Trinn 3 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

TRINN 4: AVSLUTTENDE OPPLÆRING

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

INDIVIDUELL TILPASSING OG MENGDETRENING

Noe av opplæringa på dette trinnet er obligatorisk (se nedenfor). Dette er til vanlig ikke nok til å nå hovedmålet. Det er viktig at du i tillegg øver tilstrekkelig mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

OBLIGATORISK SIKKERHETSKURS PÅ VEG

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Bilkjøringens risiko
Kjøring på landeveg og forbikjøring
Avsluttende kjøring i trafikken
Refleksjon og oppsummering

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

forståelse for risikoen ved bilkjøring
evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
evne til å vurdere deg selv som fører

6

Antall Skoler

18

Antall Lærere

115

Antall Kjøretøy

1600

Antall Elever Pr År

Driving Trafikkskole Logo

Driving Trafikkskole driver i dag trafikkopplæring i klasse B (bil), B-automat, klasse BE (henger), klasse AM146 (moped), klasse A (tung motorsykkel), klasse A1 (lett motorsykkel), klasse A2 (mellomtung motorsykkel) samt at vi tilbyr trafikalt grunnkurs, førstehjelpskurs og mørkekjøring.

Trafikkopplæring

Klasse B (bil), B-automat, klasse BE (henger), klasse AM146 (moped), klasse A (tung motorsykkel), klasse A1 (lett motorsykkel), klasse A2 (mellomtung motorsykkel)

Trafikalt Grunnkurs

Vi har Trafikale Grunnkurs flere ganger i måneden. Velg ditt nærområde for mer informasjon om Trafikalt Grunnkurs eller om førstehjelpskurs og mørkekjøring.

Driving Trafikkskole

Vår trafikkskole ble etablert av Alex Victor Wali i Oslo våren 2011. De elevene som deltok på våre kurs meldte tilbake om lærerike og artige kurs, som de anbefalte videre til venner og bekjente, slik at vår elevpågang vokste fort. Vårt mål for fremtiden vil fremdeles være å etablere avdelinger i ditt nærmiljø.