Glattkjøring

Glattkjøring

Glattkjøring
Året 2005 har trafikkopplæringen fått grundig oppdatering både på undervisningsmetoder og navnet på de forskjellige delene i opplæringen.
 Glattkjøring ordet har blitt endret til sikkerhetskurs på øvingsbane på grunn av den ble mistolket av deltagere i dette kurset, så folk trodde at de lærte å
kjøre på glattføret, mens målet med kurset er :
 
• gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås
• lære å sikre personer og gods
• forstå hvordan bilens bremse-styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning
 
Glattkjøring
 

For at du som elev skal ha best mulig læreutbytte, så må du være i nivå til å bli med på sikkerhetskurs på øvingsbane (Glattkjøring). Det tekniske og trafikale delen av opplæringen må
være på plass før du kan bli meldt på dette sikkerhetskurset, så du må ha kontroll både på bilen og trafikkreglene.
 
Kurset starter med teoretisk innledning i klasserommet i en av NAF sine øvingsbane i vårt lokalmiljø, hvor dine forventninger til kurset er i fokus. Det blir også diskutert om ulike sikkerhet
utstyr som hjelper oss i bilen, og hvordan de skal brukes på beste mulig måte dersom vi mister kontroll over bilen. Vi flytter oss til side rommet der du skal lære hvor viktig det er å sitte riktig i forhold til belte, nakkestøtte og Airbag. Du vil også lære å sikre løsegjenstander, last på taket og sikring av barn i bilen.
 
Glattkjøring
 
Den gøyeste biten starter ved å kjøre på de 3 forskjellige små baner som ligger i hovedbanen, og det er vi lærer som skal sørge for at du får masse opplevelser for å kunne videreutvikle din kjøring. Du må regne med masse aha opplevelser, latter og ikke alltid er like lett å ha kontroll. De viktigste delene av hele læreplanen er førstehjelpskurs og sikkerhetskurs på øvingsbane, fordi det er er ikke hverdag du opplever at du må gi førstehjelp i trafikken eller miste kontroll over bilen, derfor er det kjempeviktig å huske hva du har lært i disse kursene.
 
Vi avslutter kurset med en felles oppsummering der du skal dele dine oppleveleser sammen med de andre kursdeltagere, samt avslutte med en kort film som viser viktigheten med å sikre seg selv og de andre riktig i bilen før kjøring.
 
Vi garanterer deg som elev en kjempe gøy og verdifull opplevelse på banen den dagen, så ikke nøl med å ta kontakt for å bli elev hos oss.