Hva er mørkekjøring?

Bildet er tatt ute i mørket en vinterkveld. Trafikkskole elever står og ser imens en bil med fjernlys står foran mot de.

Hva er mørkekjøring?

Mørkekjøring er en viktig del av kjøreopplæringen og refererer til å kjøre bil i mørke eller dårlig lysforhold. Det er et sentralt tema i trafikksikkerhet, da det kan være mer utfordrende og farlig å kjøre i mørket sammenlignet med dagslys. Denne artikkelen vil utforske definisjonen, lovlige krav, sikkerhetstips, utfordringer og fordeler ved mørkekjøring, samt betydningen av riktig utstyr. Forbered deg på å oppdage alt du trenger å vite om mørkekjøring og hvordan du kan være en sikker og ansvarlig sjåfør, uansett tid på døgnet.

Definisjon av mørkekjøring

Mørkekjøring kan defineres som kjøring i dårlige lysforhold, enten det er om natten, under dårlig vær, i tunneler eller i skogkledde områder med begrenset gatebelysning. Det er viktig å skille mellom mørkekjøring og kjøring i vanlig dagslys, da synsfeltet og synligheten kan være redusert betraktelig i mørket.

En detaljert forklaring av mørkekjøring

Når du kjører i mørket, blir du avhengig av bilens lyskilder for å se veien tydelig. Frontlykter, nærlykter og baklykter er essensielle for å opprettholde god synlighet og for å kunne se andre trafikanter. Mørkekjøring krever derfor ekstra oppmerksomhet og fokus på veien og omgivelsene.

Det er også viktig å være oppmerksom på at mørket kan påvirke dybdesynet, kontrasten og fargetemperaturen i omgivelsene. Dette kan gjøre det vanskeligere å se fartsgrenser, veiskilt, fotgjengere eller andre kjøretøy.

Mørkekjøring kan også være spesielt utfordrende for personer med nedsatt syn, da de allerede kan ha begrensninger i evnen til å se i dårlige lysforhold. For å kompensere for dette, er det viktig å ha riktig synskorreksjon og eventuelt bruke briller med antirefleksbelegg for å redusere blending fra motgående lys.

I tillegg til å være oppmerksom på lysforholdene, er det viktig å huske på at veibanen kan være glatt eller ujevn i mørket. Dette kan øke risikoen for skrens eller utforkjøring, spesielt under våte eller kalde forhold. Å tilpasse kjørehastigheten etter forholdene og å holde god avstand til andre kjøretøy er derfor avgjørende for sikker mørkekjøring.

Lovlige krav til mørkekjøring

I mange land, inkludert Norge, er det spesifikke regler og forskrifter som skal følges når det gjelder mørkekjøring. Disse reglene er utformet for å sikre trafikksikkerhet og redusere risikoen for ulykker. La oss se nærmere på noen av de viktigste lovlige kravene:

Regler og forskrifter for mørkekjøring

 • Det er påbudt å bruke frontlykter og baklykter i mørket.
 • Du må også bruke nærlykter i spesielt dårlige lysforhold.
 • Bruken av fjernlys kan være begrenset avhengig av veiforholdene.
 • Det er også viktig å kontrollere at alle lys på bilen fungerer korrekt før du begynner å kjøre.

I tillegg til disse lovlige kravene er det viktig å merke seg at i Norge er det også påbudt å ha refleksvest i bilen. Dette gjelder spesielt ved mørkekjøring, da det kan være avgjørende for din synlighet i trafikken. Refleksvester er en enkel, men effektiv måte å øke synligheten din på, spesielt i dårlige lysforhold eller ved uventede stopp langs veien.

En annen viktig faktor å huske på er at i Norge kan værforholdene endre seg raskt, spesielt om vinteren. Det er derfor anbefalt å alltid ha med seg ekstra lyspærer i bilen, slik at du kan erstatte dem umiddelbart hvis de skulle gå underveis. Å ha fungerende lys på bilen er ikke bare et lovkrav, det er også avgjørende for din egen sikkerhet og sikkerheten til andre trafikanter.

Sikkerhetstips for mørkekjøring

Når du skal kjøre i mørket, er det flere sikkerhetstips du kan følge for å forberede deg på en trygg kjøreopplevelse:

Hvordan forberede seg på mørkekjøring

 • Sørg for at alle lys på bilen fungerer ordentlig og er rene.
 • Hold frontruten og sidespeilene rene for å unngå blending og dårlig sikt.
 • Sett deg inn i ruten og omgivelsene du skal kjøre i før du starter turen.
 • Bruk eventuelt hjelpemidler som GPS eller navigasjonssystemer for å øke situasjonsbevisstheten.

Når du kjører i mørket, er det viktig å være ekstra oppmerksom og forberedt på ulike utfordringer som kan oppstå. En god måte å sikre god sikt og oppmerksomhet er å sørge for at innsiden av frontruten også er ren. Dette kan redusere refleksjoner og gjenskinn fra innsiden av frontruten, som kan forstyrre synsfeltet ditt og redusere siktbarheten.

Hvordan håndtere forskjellige veiforhold i mørket

Veiforholdene kan variere betraktelig i mørket, og det er viktig å tilpasse kjørestilen deretter:

 • Kjør forsiktig når det er dårlig vær eller når det er glatt på veien.
 • Vær forberedt på å møte fotgjengere eller syklister som kanskje ikke er synlige med en gang.
 • Hold god avstand til bilen foran deg for å ha nok reaksjonstid ved en eventuell nødsituasjon.

I tillegg til å tilpasse kjørehastigheten til veiforholdene, kan det være lurt å være ekstra oppmerksom på skilt langs veien som kan indikere farlige områder eller andre viktige opplysninger. Å holde seg oppdatert på veiforholdene og være forberedt på ulike situasjoner kan bidra til en tryggere og mer behagelig kjøreopplevelse i mørket.

Utfordringer med mørkekjøring

Mørkekjøring kan presentere ulike utfordringer for sjåfører som krever ekstra oppmerksomhet og forsiktighet:

Å kjøre i mørket kan være spesielt krevende på grunn av redusert synlighet og økt risiko for uventede hindringer på veien. Det er viktig å være ekstra oppmerksom og forberedt når man kjører i mørket, da selv små feil eller distraksjoner kan få alvorlige konsekvenser.

Vanlige problemer og løsninger

Et vanlig problem med mørkekjøring er blendende eller feilinnstilte fjernlys fra møtende kjøretøy. Dette kan redusere synligheten og gjøre det vanskelig å opprettholde fokus på veien. En løsning for å redusere virkningen av blendende lys er å kjøre med nærlys, redusere hastigheten og bruke sidespeilene for å opprettholde oversikt over veien bak deg.

En annen utfordring med mørkekjøring er manglende gatebelysning, spesielt på landlige veier. Dette kan gjøre det vanskelig å se veimerking, skilt og andre trafikanter. Det er viktig å være ekstra oppmerksom i slike situasjoner, og bruke kjørelysene på en måte som øker synligheten både for deg selv og andre trafikanter.

Fordeler og ulemper med mørkekjøring

Hvorfor noen foretrekker mørkekjøring

Noen sjåfører foretrekker å kjøre om natten eller i dårlig lysforhold av forskjellige årsaker:

 • Redusert trafikk, spesielt på motorveier og travle byområder, kan gjøre det mer behagelig å kjøre.
 • Det kan være roligere og mindre distraherende, noe som gir en mer avslappet kjøreopplevelse.
 • Visse yrkesgrupper, som sjåfører for ambulanser eller lastebiler, kan ha behov for å kjøre om natten for å utføre jobben sin.

Å kjøre om natten kan også gi sjåførene en mulighet til å nyte den vakre stillheten og den spesielle atmosfæren som bare nattestunden kan tilby. Mange synes det er beroligende å se stjernene på himmelen og høre lyden av nattens dyreliv mens de kjører langs veiene.

Potensielle risikoer ved mørkekjøring

Samtidig er det viktig å være oppmerksom på potensielle risikoer ved mørkekjøring:

 • Redusert synlighet kan gjøre det vanskeligere å oppdage fotgjengere, syklister eller dyr som kan befinne seg på veien.
 • Økt tretthet og utfordringer med å opprettholde konsentrasjonen kan øke risikoen for ulykker.
 • Om natten er det også en større sjanse for å støte på ruspåvirkede eller distraherte sjåfører.

Det er viktig å være ekstra oppmerksom på veimerking og skilt om natten, da disse kan være vanskeligere å se i dårlig lys. Sjåfører bør også være forberedt på plutselige endringer i lysforhold, for eksempel når man kjører inn i opplyste områder etter å ha kjørt i mørket, noe som kan påvirke synet og tilpningen til lysstyrken.

Mørkekjøring og bilens utstyr

Viktigheten av riktig lys og utstyr

En viktig faktor for trygg mørkekjøring er å ha riktig utstyr og lys på bilen:

 • Pass på at frontlyktene er i god stand og justert korrekt for å gi best mulig synlighet.
 • Bytt pærer med jevne mellomrom for å opprettholde optimal lysstyrke.
 • Vask frontlyktene for å fjerne smuss og skitt som kan redusere lysstyrken.

Hvordan bilens utstyr kan påvirke mørkekjøring

Mange moderne biler er utstyrt med avanserte systemer som bidrar til høyere sikkerhet under mørkekjøring:

 • Automatiske lys som justerer seg etter lysforholdene kan være svært nyttige for å opprettholde optimal synlighet.
 • Noen biler har også teknologi som varsler sjåføren om fotgjengere eller andre kjøretøy som nærmer seg.

For å oppsummere, mørkekjøring er en viktig del av kjøreopplæringen og krever ekstra oppmerksomhet og forsiktighet. Ved å følge de lovlige kravene, ta hensyn til sikkerhetstipsene og ha riktig utstyr på bilen, kan du bidra til å redusere risikoen for ulykker. Hold alltid øynene på veien og tilpass kjørestilen etter veiforholdene. Ved å være en sikker og ansvarlig sjåfør kan du nyte kjøreeventyret, uansett om det er lyst eller mørkt ute.

Mørkekjøring kan være spesielt utfordrende i områder med lite gatebelysning eller i dårlig vær. Det er derfor viktig å være ekstra oppmerksom og tilpasse farten etter forholdene. I tillegg til å ha riktig lysutstyr på bilen, kan det være lurt å ha med ekstra utstyr som refleksvest og varseltrekant i tilfelle uhellet skulle være ute.